Od pola do stołu

Po raz pierwszy 3 marca 2020 w ZSR w Prudniku wraz z WIORIN w Opolu przeprowadzono konkurs „Od pola do stołu” w ramach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. W konkursie wzięło udział 10-ciu uczniów z III i IV klasy rolniczej. Oprócz naszej szkoły, przyproewadzony był jeszcze w następujących placówkach:

    – Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie,

– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach,

– Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim,

– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach.

W konkursie wzięły udział 42 osoby. Uczniowie rozwiązali arkusze konkursowe, które obejmowały wiedzę z zakresu działania PIORiN, w tym w szczególności:

– Aktualnie obowiązujące przepisy prawa i zagadnienia z zakresu zdrowia roślin,

– Aktualnie obowiązujące przepisy prawa i zagadnienia z zakresu środków ochrony roślin,

– Aktualnie obowiązujące przepisy prawa i zagadnienia z zakresu nasiennictwa.

            Po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniono 5 uczniów, którzy uzyskali najwyższą punktację:

I miejsce – Damian Przybyła – Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku,

II miejsce – Adrian Drong – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach

III miejsce – Józef Ernst – Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

IV miejsce – Radosław Buras – Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie

V miejsce – Angelika Pytlik – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach.

Laureatom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Nagrody główne wraz z dyplomami zostały dostarczone do szkół.